info@adlika.com

(021) 88946269

0
سبد - 0

TOY STATE

قطار ‌TOY STATE مدل CATERPILLAR Preschool Express Train کد 80408TS

در 30 سال گذشتهTOYSTATE ، نوآور و رهبر صنعت در تولید چراغ ها و صداهای مجاز و بسیار تلطیف شده و وسایل نقلیه رادیویی بوده است.

پژوهش های زیادی درباره فواید بازی و نقش آن در پرورش جسم و روح کودکان انجام شده است. طبق نتیجه کارشناسان و پژوهشگران بازی کردن نیاز اولیه و ضروری کودکان است و هر چه امکان پرداختن آنها به بازیهای سالم و سازنده بیشتر باشد فکر، ذهن و خصوصیت های اجتماعی آنها رشد می یابد.

تجربه یک خرید لذتبخش با Adlika را به دوستان خود پیشنهاد دهید.


توضیحات

نظرات

اسباب بازی کودک
ابعاد 30.5x 5.1 x 6.4 سانتی متر
وزن227 گرم
قابلیت پخش صدا
2سال به بالا
کارکرد با باتری
توضیحات باتریدو عدد باتری LR44
قابلیت پخش نور
سایر توضیحاتدارای 18 قطعه